Relatie Coach – Relatie en Gesprek

Waar gewoontes en diepte samen kunnen vloeien

Niemand kent je zo goed als je partner jou kent. En omdat je elkaar zo goed kent ga je ook steeds makkelijker met elkaar om en krijgen vaste patronen en gewoontes steeds meer plek in jullie relatie. En zo kan er bijvoorbeeld een afstand tot elkaar groeien die jullie beiden eigenlijk helemaal niet zouden willen.

“Voorbij het gelijk van de een en het gelijk van de ander
is een veld waar je elkaar kan ontmoeten.” – Rumi –

Verlangen naar een gelukkige relatie

Of jullie relatie voldoening brengt hangt in hoge mate af hoe jij en je partner met die relatie zélf omgaan. Soms zijn we immers zo geabsorbeerd in ons door werk of andere omstandigheden dat er nauwelijks tijd is voor de ander. Is er nog aandacht voor wat jullie samen hebben te beleven, en is er nog waarachtige interesse in de ander. Soms kan het zijn dat je samen verzeild bent geraakt in een patroon van omgang met elkaar dat voor beiden niet goed voelt en waar je samen uit zou willen komen.

Eigenlijk zou je daarover met elkaar in gesprek willen gaan maar liggen die oude patronen op de loer die je tegen houden.

Grondregels voor een goed gesprek

Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan is het natuurlijk om te beginnen wel noodzakelijk dat beiden dat echt willen. En als er sprake is van een gespannen relatie is dat soms dus niet zo. Vaak gaat dan een partij aan het zenden en sluit de ander zich eigenlijk al snel af of begint ook met zenden waardoor het escaleert. Het gesprek wordt niet gevoerd uit interesse in of zorg om de ander maar vanuit de eigen pijn, waardoor vaak verwijt de boventoon voert. Op zo’n moment is het beter om niet in gesprek te gaan en een tijdje later samen een moment af te spreken waar je samen een gesprek kunt aangaan. Om dan toch met elkaar in gesprek te kunnen gaan kan het handig zijn om een paar uitgangspunten voor het voeren van een gesprek samen door te nemen.

  • Er moet voldoende veiligheid zijn voor de ander om zich te kúnnen uiten en voor jou om te kúnnen luisteren.
  • Ga geen ‘diep’ gesprek aan als een van jullie gestresst is.
  • Kies samen een moment dat het voor beiden goed uitkomt en je niet gestoord kan worden door werk, kinderen of anderszins (telefoon uitzetten bv.)
  • Maak van je gesprek geen discussie over wie gelijk heeft en wie niet. Luister naar de ander en probeer het perspectief van de ander te begrijpen. Een gesprek is geen monoloog.
  • Laat elkaar uitspreken en probeer niet te onderbreken.
  • Hou het bij jezelf en probeer niet in verwijten te spreken.
  • Als je vragen stelt, doe dat dan met een open vraag (‘hoe was dat?’, ‘Wat dacht je toen?’ etc)
  • Probeer mee te gaan met de ander, leef je in.
  • Laat je eigen gedachten en impulsen tijdens het luisteren los.
  • Luister om de ander beter te leren kennen, om de ander te begrijpen.

Als het niet lukt wat dan?

Sanne Bruijne

Als een gesprek niet lukt dan kan dat komen doordat jullie (of een van jullie) nog erg vastzitten in een opgebouwd patroon en daarin steeds terugvallen. Meestal zijn we ons ervan niet bewust en komen (oude) gevoelens dan in het gesprek aan de oppervlakte. Ongemerkt kunnen die oude patronen ervoor zorgen dat jullie tegen dezelfde pijnpunten aan blijven lopen, of dat in jullie relatie een bepaald patroon zich steeds opnieuw zich herhaald. Vaak merk je het pas als je steeds vaker ruzie gaat krijgen en dan gestresst door het leven gaat.

Als dat zich voordoet, of als je gewoon ondersteuning wilt bij bij het maken van een moment in jullie leven waar ruimte is om samen een goed gesprek te voeren, neem dan contact met mij op. Wij maken dan een (vrijblijvende) afspraak voor een oriënterend gesprek om te verkennen wat jullie willen of of ik je daarbij kan ondersteunen.


Relatie coach locaties

Ik werk vanuit Amsterdam, Utrecht, Leiden, Bussum, Eemnes, Bilthoven en Arnhem, Velp of Nijmegen. Echter mocht er een geschikte bij u in de buurt zijn dan kunnen we ook daar afspreken.  We werken altijd vanuit een fijne coach locatie !