Life coach en Relatie coach

Er meer van maken

Je zoekt een coach. Voor je werk  (executive coaching, job-coaching of loopbaanbegeleiding), of om je persoonlijke ontwikkeling een boost te geven (life coaching of relatie coaching).

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je coaching aan het overwegen bent. De kern ervan is dat je meer van het leven of je werk wilt maken dan je nu ervaart.

Life coaching

Life Coaching voor individueel werk

Life coaching gaat over het verwezelijken van je potentieel en het bewust maken van, en leren omgaan met, belemmeringen die dat in de weg kan staan. Belemmeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het niet effectief om kunnen gaan met stress, communcatie, met (on)veiligheid of (on)voorspelbaarheid. Oude (denk en/of gedrags)patronen kunnen in de weg zitten waardoor je ontwikkelen moeizaam gaat.

Hoe kan een coach daarbij helpen? Bijvoorbeeld door samen te kijken naar hetgeen je ervaart. Je gaat je ervaringen, waarneming en jouw beleving samen met aangereikte hulpmiddelen gebruiken om jezelf (weer) in beweging te brengen en verder te ontwikkelen.

Relatie coaching

Relatiewerk001
"Voorbij het gelijk van de een en het gelijk van de ander 
is een veld waar je elkaar kan ontmoeten."
- Rumi -

Binnen relatie coaching krijg je niet enkel helder wat het wezenlijke probleem binnen de relatie is. We gaan ook aan de slag met hoe jullie communiceren en verbinding maken. Soms is het dat oude denk- of gedragspatronen zich steeds herhalen en belemmerend zijn om de relatie als echt bevredigend te ervaren. Ook daar gaan we dan mee aan de slag.

Aspecten die daarbij aanbod komen zijn: Communicatie, intimiteit, identiteit, oude patronen, en het verlangen en de dromen binnen de relatie. Soms werken we in op één volgende sessies, maar indien gewenst kan er ook gewerkt worden in langere sessies van enkele uren tot een dagdeel.

Loopbaan- of job coach

Coaching voor werk: de job- en loopbaancoach

Regelmatig je afvragen hoe je je werk ervaart geeft ruimte voor ontwikkeling en voldoening. Of ervaar je teveel stress en voel je dat je tegen een burn-out aan zou kunnen lopen. De coaching geeft je de mogelijkheid om je loopbaan bij te sturen, van een nieuwe impuls te voorzien of zelfs drastisch van koers te veranderen.

Werken in een omgeving die steeds complexer wordt maakt dat mensen die complexiteit ook ervaren binnen hun werk, of bij het veranderen van en zoeken naar een nieuwe baan.