Privacybeleid Sanne Bruijne Coaching

EU GDPR Privacy wetgeving
EU GDPR Privacy wetgeving

Wie ben ik

Mijn website-adres is: https://sannebruijne.com.

Welke persoonlijke gegevens ik via sannebruijne.com verzamel en waarom ik die verzamel

Contactformulieren

Wanneer u een contactverzoek achterlaat op mijn site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, de voorkeurslokatie voor coaching, en uw verzoek voor informatie op deze website opgeslagen mogen worden.

Daarvoor wordt een cookie aangemaakt met ip-adres, browser user agent, datum en tijd. Deze cookies zijn een maand lang geldig. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Indien u ervoor kiest geen informatie te willen versturen via de website dan kunt u een contactverzoek doen door mij te bellen of te emailen.

Cookies

Bij gebruik van de website kunt u zich akkoord verklaren met het gebruik van de cookies, hier u niet mee akkoord te verklaren, of heeft u ook de mogelijkheid om de meest recente informatie in te zien van ons privacybeleid.

Op sannebruijne.com gebruik ik twee verschillende soorten cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies;
 • Cookies voor marketingdoeleinden.

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat sannebruijne.com correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het versturen van het contactformulier. Daarnaast verzamel ik met deze cookies statistieken over het gebruik van de website. Door het in kaart brengen van het gebruik kan ik de website voortdurend blijven verbeteren met als resultaat een steeds betere gebruikerservaring. Hier gebruik ik ook software van derden voor, zoals Google Analytics, die ik privacy-vriendelijk heb ingesteld. De statistieken en rapportages die hieruit naar voren komen zijn niet te herleiden naar individuen.

Cookies voor sociale media en marketingdoeleinden

Naast de technisch noodzakelijke cookies kan ik ook marketingcookies van Google Adwords op sannebruijne.com gebruiken.

Derde partijen plaatsen geen marketingcookies op sannebruijne.com.

Middels url-links zijn social media platformen zoals Facebook, Goole+, Twitter en LinkedIn gekoppeld en via deze links verlaat u dus mijn domein.

Cookie-historie verwijderen

Als u ervoor hebt gekozen om cookies te weigeren dan worden deze niet meer geplaatst op uw computer. Mocht u de personalisatie die middels deze cookies plaatsvindt toch graag weer aanzetten dan kunt u de cookie historie van uw browser verwijderen. Voor de verschillende browsers kan dat op de onderstaande manier.

 • Cookies verwijderen in Chrome

Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heeft u bovenin de optie om browsergegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kiest u welke items u wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan. Druk op de knop ‘Browsegegevens wissen’.

 • Cookies verwijderen in Safari

Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

 • Cookies verwijderen in Firefox

Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
Klik op ‘Alle verwijderen’.

 • Cookies verwijderen in Microsoft Edge

Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’.
Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop ‘Wissen’.

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer

Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’.
Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

Media

Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en domeinen, noch voor het gebruik van uw informatie door deze websites en domeinen.

Veiligheid

De beveiliging van gegevens is voor mij belangrijk en ik neem dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die ik verzamel te beschermen. Conform de verplichtingen uit de AVG span ik mij in om middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid van sannebruijne.com wordt op een aantal manieren geborgd:

 • Er wordt gebruik gemaakt voor deze website van een versleutelde verbinding (https protocol). De pagina die u bekijkt is versleuteld voordat deze over het internet werd verzonden. Daardoor is het moeilijk voor onbevoegde personen om gegevens te bekijken die tussen computers worden uitgewisseld.
 • Bezoek data van bezoekers van sannebruijne.com wordt geleid naar Wordfence (Defiant) om de website te beveiligen. Wordfence is een service van Defiant die specifiek bedoeld is om hacks en andere inbreuken op mijn eigendom en privacy, en de privacy van de gebruikers van deze website te voorkomen en te verhinderen. Aangaande eventuele hacks of onbevoegd surfgedrag wordt ik door Defiant geinformeerd. Meer informatie daarover kunt u vinden bij Defiant, mijn web security provider, onder webadres: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
 • Inloggen op de website is niet mogelijk. Indien u wel een poging doet om in te loggen dan wordt alle cookie informatie bewaart met login-informatie als datum en tijd, ip-adres, lokatie-gegevens en browser user-agent. Daar u niet gerechtigd bent op deze website in te loggen zal ik deze informatie bewaren en mij ervan verzekeren dat er geen onrechtmatige handelingen op de site zijn gebeurd. Ik doe dit dus door de gegevens te delen met Wordfence (Defiant). Meer informatie daarover kunt u vinden bij Defiant, onze web security provider, onder webadres: https://www.wordfence.com/
 • U kunt geen reacties op deze website achterlaten. Als bezoekers niet tegenstaande toch reacties achterlaten op de site, verzamel ik deze gegevens, het IP-adres van de bezoeker en de browser user-agent om te helpen spam en mogelijke hacks te detecteren. Tevens wordt deze informatie doorgegeven aan de web security provider, Wordfence (Defiant).

Op welke wijze gebruik ik de gegevens die ik verzameld heb

 • Ik gebruik de gegevens die ik over u verzamel met behulp van sannebruijne.com om te analyseren hoe u mij heeft gevonden, en waar u op sannebruijne.com bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaar ik de gegevens gedurende 30 dagen nadat u deze aan mij heeft verstrekt, dan wel die ik met behulp van geautomatiseerde middelen heb verzameld.
 • Ook kan ik de gegevens die ik over u verzamel met behulp van sannebruijne.com gebruiken om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en privacybeleid.
 • Bezoek data van bezoekers van sannebruijne.com kan geleid worden naar Wordfence (Defiant) om de website te beveiligen. Meer informatie daarover kunt u vinden bij Defiant, mijn web security provider, onder webadres: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
 • Wanneer u een contactverzoek doet via de website dan wordt dat verzoek en de metadata (IP adres, plaats of voorkeurslokatie, naam, email adres, telefoonnummer, en verzoektekst) van dat verzoek per email aan mij verstuurd.

Hoe lang ik uw data bewaar

 • Cookies blijven 30 dagen geldig waarna ze automatisch worden vernietigd.
 • Voor informatie die u mij geeft via het contactformulier geldt dat indien daar een coachings- of adviestraject uit volgt ik u expliciet toestemming zal vragen om die informatie langer dan 30 dagen te bewaren.
 • Alle andere informatie wordt door mij binnen 30 dagen verwijderd tenzij dit data is die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Delen van gegevens

Ik zal de gegevens die ik over u heb verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Het kan zijn dat ik gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van sannebruijne.com dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Van welke derde partijen ik data ontvang

 • Ik ontvang veiligheidsanalyse van sannebruijne.com(s) van Wordfence/Defiant.
 • Daarnaast ontvang ik van Google Anaytics informatie over het bezoek van sannebruijne.com, vanuit welke locaties en welke pagina’s bezocht worden, en welke pagina’s en onderwerpen vaker of minder vaak bezocht worden.

Welke rechten u heeft over uw data

U heeft de volgende (wettelijke) rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Het recht op om uw persoonsgegevens over te dragen (data-portabiliteit). Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van u hebben;
 • Het recht op inzage. Dat houdt in dat u een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke;
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid). Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. U kunt aan organisaties vragen om uw gegevens te wissen met een beroep op uw recht op vergetelheid;
 • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • Het recht om bezwaar uw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking.
 • U heeft het recht ons te verzoeken om u te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;

Een verzoek tot toezending, verandering of verwijdering van uw data

Als u op basis van bovenstaande rechten of anderszins een verzoek wilt indien bij mij, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar sanne@sannebruijne.com

Bij andere dan geautomatiseerde verzoeken kan ik u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. Ik streef ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

 • Als u een contactverzoek heeft gedaan via deze site, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die ik van u heb, inclusief alle data die u mij opgegeven heeft.
 • Bij een verzoek tot toezending van uw gegevens via de website worden die gegevens u geautomatiseerd toegezonden. U kunt hier een verzoek doen voor geautomatiseerde toezending van uw data.
 • U kunt ook verzoeken dat ik alle persoonlijke data die ik van u heb verwijder.

Verzoeken tot verwijdering of verandering van gegevens kunnen geen gegevens bevatten die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen met betrekking tot dit privacybeleid

Ik hou mij het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zal gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze Website plaatsen. Ik zal aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Ik adviseer u om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Contactinformatie Privacybeleid

Indien u meer informatie wil over het privacy beleid dan kunt u met mij contact opnemen.

Sanne Bruijne, Leerdamhof 367, 1108 CG Amsterdam

Mobiel +31 6 4419 4785

Email: sanne @ sannebruijne.com

Laatste wijziging privacybeleid: 17/06/2018