Krishnamurti

Vrede Sluiten Met Onszelf

Jiddu Krishnamurti, algemeen erkend als een van de meest invloedrijke spirituele leraren van de twintigste eeuw, leerde dat we eerst vrede met onszelf moeten sluiten om vrede in de wereld te hebben. Geen enkel spiritueel pad, leider of persoonlijke of politieke filosofie zal ons bij dit streven leiden, zei hij; deze transformatie van de menselijke psyche is een waarheid die ieder van ons van binnen moet ontdekken.

Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen

Krishnamurti leert dat de oorlog en vernietiging die mensen elkaar en het milieu aanrichten, worden veroorzaakt door onze misplaatste gehechtheid aan een zelfgevoel en individualiteit die leidt tot agressie, competitie, hebzucht en conflict. Wanneer we erkennen dat ons bewustzijn niet individueel is, maar gemeenschappelijk voor alle mensen, kunnen we samenwerken in een geest van samenwerking en mededogen. Krishnamurti laat zien dat het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze acties en reacties – in onze relaties en in ons leven – de noodzakelijke eerste stap is naar een wereldbeeld.

een lijst van alle video-leringen is te vinden op: https://jkrishnamurti.org/jksearch?keyword=&content_type=16615

Jiddu Krishnamurti 01

Krishnamurti zette geen enkele filosofie of religie uiteen, maar sprak eerder over de dingen die ons in ons dagelijks leven bezighouden, over de problemen van het leven in de moderne samenleving met zijn geweld en corruptie, over de zoektocht van het individu naar veiligheid en geluk, en de behoefte aan mensheid om zichzelf te bevrijden van innerlijke lasten van angst, woede, pijn en verdriet. Hij legde met grote precisie de subtiele werking van de geest uit en wees op de noodzaak om in ons dagelijks leven een diep meditatieve en spirituele kwaliteit te brengen.

Jiddu Krishnamurti Wikipedia

Jiddu Krishnamurti (/ˈdʒɪduː krɪʃnəˈmɜːrti/;11 mei 1895 – 17 februari 1986) was een spreker en schrijver over zaken die de mensheid aangingen. In zijn vroege leven werd hij klaargestoomd om de nieuwe Wereldleraar te worden, maar later verwierp hij deze mantel en trok hij zich terug uit de organisatie erachter. Zijn onderwerpen omvatten psychologische revolutie, de aard van de geest, meditatie, onderzoek, menselijke relaties en het bewerkstelligen van radicale verandering in de samenleving. Hij benadrukte voortdurend de noodzaak van een revolutie in de psyche van ieder mens en benadrukte dat een dergelijke revolutie niet kan worden bewerkstelligd door een externe entiteit, of deze nu religieus, politiek of sociaal is.

Krishnamurti werd geboren in Brits-Indië en in de vroege adolescentie had hij een toevallige ontmoeting met de prominente occultist en theosoof Charles Webster Leadbeater op het terrein van het hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar in Madras. Vervolgens werd hij opgevoed onder de voogdij van Annie Besant en Leadbeater, destijds leiders van de Society, die hem beschouwden als een “voertuig” voor een verwachte Wereldleraar. Als jonge man verwierp hij dit idee en ontbond hij de Orde van de Ster in het Oosten, een organisatie die was opgericht om het te ondersteunen.

Hij zei dat hij geen enkele loyaliteit had aan enige nationaliteit, kaste, religie of filosofie, en de rest van zijn leven de wereld rondreisde, sprekend met grote en kleine groepen en individuen. Hij schreef vele boeken, waaronder The First and Last Freedom, The Only Revolution en Krishnamurti’s Notebook. Veel van zijn toespraken en discussies zijn gepubliceerd. Zijn laatste openbare lezing was in Madras, India, in januari 1986, een maand voor zijn dood in zijn huis in Ojai, Californië.

Zijn aanhangers, die werken via non-profitstichtingen in India, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, houden toezicht op verschillende onafhankelijke scholen op basis van zijn opvattingen over onderwijs. Ze gaan door met het transcriberen en distribueren van zijn duizenden toespraken, groeps- en individuele discussies en geschriften door gebruik te maken van een verscheidenheid aan mediaformaten en talen.

Verder lezen : https://krishnamurti-teachings.info/home.html en https://jkrishnamurti.org