Eckhart Tolle – Emoties

Emoties

Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Emoties gaan echter niet alleen met subjectieve gevoelens, maar ook met lichamelijke reacties en bepaalde expressies in het gedrag gepaard.

In biologische zin kan men een emotie ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een affectieve prikkel. Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of toenadering) en fysiologische reacties. Emoties dienen als signaal om ons te zeggen dat een bepaalde gebeurtenis speciaal voor ons belangrijk is, in positieve of negatieve zin.

Emotie en gevoel

Emotie en gevoel worden vaak door elkaar heen gebruikt. Toch zijn ze niet hetzelfde. In het algemeen is er sprake van een emotie als er ook sprake is van (de bereidheid om) in aktie te komen.

Een gevoel is meer een toestand van weten, en bij een gevoel is er geen sprake van (de bereidheid om) in aktie te komen. Bij een gevoel lijkt de situatie dus niet indringend genoeg te zijn om in aktie te komen.

Positieve emotie

Er bestaan verschillende positieve emoties. Ze kunnen gericht zijn op het verleden (bijv. trots, sereniteit), heden (bijv. plezier, vreugde) of de toekomst (bijv. hoop, optimisme). Het ervaren van positieve emoties verbreedt onze gedachten en acties. We doen onze ‘oogkleppen’ af en verbreden zodoende onze horizon. Hierdoor worden we creatiever in het bedenken van oplossingen voor problemen. Positieve emoties kun je ook bewust opzoeken om zo andere patronen in je leven tot stand te brengen. Zie daarvoor ook mijn artikel over verhaallijnen.