Stanislav Grof – The Healing Potential of Non-Ordinary States of Consciousness

Stanislav Grof is a psychiatrist with almost 50 years of experience in research of nonordinary states of consciousness. He has been the principal investigator in a psychedelic research program at the Psychiatric Research Institute in Prague, Czechoslovakia, chief of psychiatric research at the Maryland Psychiatric Research Center, assistant professor of psychiatry at Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, and scholar-in-residence at the Esalen Institute in Big Sur, California.

Holotropic Breatwork

It was at Esalen that he codeveloped, with his wife Christina Grof, Holotropic Breathwork, a technique that includes deep, connected breathing, music, art, and trained facilitation with the goal wholeness, healing, and wisdom.Currently, Grof is professor of psychology at the California Institute of Integral Studies and Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara, California, conducts professional training programs in Holotropic Breathwork and transpersonal psychology, and gives lectures and seminars worldwide. He is one of the founders and chief theoreticians of transpersonal psychology and the founding president of the International Transpersonal Association.Among his publications are more than 100 papers in professional journals and the books Realms of the Human Unconscious; The Human Encounter With Death (with Joan Halifax); LSD Psychotherapy; The Adventure of Self-Discovery; Beyond the Brain; Books of the Dead; The Holotropic Mind; The Cosmic Game; The Transpersonal Vision; The Consciousness Revolution (with Ervin Laszlo and Peter Russell); Psychology of the Future; Beyond Death ; and The Stormy Search for the Self (the last two with Christina Grof). He also edited the books Ancient Wisdom and Modern Science & Human Survival and Consciousness Evolution.

Stanislav Grof (Praag, 1 juli 1931) is een van oorsprong Tsjechische bewustzijnsonderzoeker, psychotherapeut en psychiater.

Hij was, samen met Abraham Maslow en Anthony Sutich, mede-founding father van de transpersoonlijke psychologie, die – als uitbreiding van de humanistische – ook ruimte biedt aan ervaringen van religieuze en spirituele aard. Hij geldt als één van de grootste autoriteiten op het gebied van LSD-psychotherapie, en heeft gedurende de laatste vijf decennia een zeer uitgebreid methodologisch en kentheoretisch referentiekader ontwikkeld, waarin ook de meest uiteenlopende en extreme ervaringen die door de dominante – voornamelijk op symptoombestrijding gerichte – psychiatrie doorgaans worden ontkend dan wel gepathologiseerd, een plaats hebben gevonden.

Met name in zijn in 1985 verschenen hoofdwerk Beyond the Brain – Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy heeft hij de contouren geschetst van een volledig nieuwe psychologie die tevens recht doet aan de veranderde (en nog steeds veranderende) inzichten met betrekking tot de structuur van de werkelijkheid en de aard van het menselijk bewustzijn.

Stanislav Grof is met name bekend geworden vanwege zijn vroege onderzoeken (1956-1967) naar LSD en de effecten ervan op de menselijke psyche, het terrein van de psychedelische psychotherapie.

Grof ontwikkelde in de loop der jaren een conceptueel raamwerk voor een pre- en perinatale psychologie, en een transpersoonlijke psychologie waarin LSD-ervaringen en andere krachtige emotionele ervaringen op perinataal, biografisch en transpersoonlijk niveau worden gerelateerd aan vier zogenaamde perinatale basismatrices (BPM I, II, III en IV) met “COEX”-systemen (“systems of condensed experience”) als algemeen organiserende principes die – al dan niet traumatische – ervaringen, herinneringen en fantasieën met een soortgelijke emotionele of energetische lading met elkaar verbinden.

In de loop der tijd wist Grof op basis van tientallen jaren intensief klinisch onderzoek eveneens een zeer uitgebreide en complete cartografie van de diepere menselijke psyche te ontwikkelen, die zich mede onder invloed van het werk van andere transpersoonlijke pioniers zoals bijvoorbeeld Richard Tarnas, Christopher Bache en Ken Wilber nog steeds verder ontwikkelt.

Nadat in oktober 1966 LSD op de lijst van verboden middelen kwam te staan, ontwikkelde hij een drugvrije, op ademhaling gebaseerde techniek waarmee deze bewustzijnstoestanden in een veilige en beschutte omgeving eveneens kunnen worden geëxploreerd, het zogenaamde Holotropic Breathwork.

Op 5 oktober 2007 werd hij in Praag voor zijn levenswerk met de VISION 97-prijs van de Dagmar en Václav Havel Stichting onderscheiden.

Vier van Stanislav Grofs boeken verschenen in het Nederlands: ‘Geboorte, dood en transcendentie’ (vertaling van ‘Beyond the Brain’, in 1987 uitgegeven door Lemniscaat), ‘Op de drempel van het leven’ (vertaling van ‘Auf der Schwelle zum Leben’, in 1990 uitgegeven door Kosmos), ‘Reizen door de geest’ (vertaling van ‘The Holotropic Mind’, in 1994 uitgegeven door Servire/Kosmos) en ‘De nieuwe psychologie – inzichten uit hedendaags bewustzijnsonderzoek’ (vertaling van ‘Psychology of the Future’, in 2010 uitgegeven door Caduceus Mercurius).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof