Coaching test – Spiral Dynamics drijfveren

Spiral Dynamics model

Het model Spiral Dynamics, ontwikkeld door de Amerikaanse professor in de psychologie Clare W. Graves, geeft een scherp inzicht in de heersende drijfveren binnen een organisatie (op individueel, team en organisatieniveau). Daarnaast onderbouwt het model hoe drijfveren zich ontwikkelen in reactie op de omgeving (problemen en uitdagingen).

Persoonlijke drijfveren

Drijfveren zijn zoals ze zijn. Dus niet goed of slecht. Ze geven wel inzicht in de voorspelbaarheid in gedrag. Dit is nuttig bij het sturen op veranderingen. In, bijvoorbeeld, een situatie van crisis die om daadkracht vraagt, is het waarschijnlijk onhandig om langdurig te vergaderen en iedereen aan het woord te laten (‘Samen’). Een snelle analyse gekoppeld aan een krachtig besluit en snelle handeling zal waarschijnlijk effectiever zijn ( ‘Succes’ gekoppeld aan ‘Macht’).

spiral dynamics drijfveren

De drijfveren maken dus ook goed inzichtelijk wat energie geeft of energie kost, en waar je ontwikkelfocus zou kunnen liggen.

Waarden

Spiral Dynamics onderscheidt de volgende waarden:

  • Paars|Geborgenheid
  • Rood|Macht
  • Blauw|Orde
  • Oranje|Succes
  • Groen|Samen
  • Geel|Synergie
  • Turkooi|Holisme