Ken Wilber – Inleiding Tot Integrale Spiritualiteit

Hier biedt Ken Wilber een inleiding tot een spiritualiteit die de waarheden van moderniteit en postmoderniteit eert – inclusief de revoluties in wetenschap en cultuur – en tegelijkertijd de essentiële inzichten van de grote religies incorporeert. Je zult leren hoe deze nieuwe evolutie in spiritualiteit de verlichting van het Oosten, die uitblinkt in het cultiveren van hogere bewustzijnstoestanden, combineert met de verlichting van het Westen, die ontwikkelingspsychologie en psychodynamische psychologie biedt – die elk sleutelcomponenten bijdragen aan een meer integrale spiritualiteit.

Integrale Spiritualiteit

Op basis van dit integrale kader wordt een radicaal nieuwe rol voor de wereldreligies voorgesteld. Omdat deze religies zo’n enorme invloed hebben op het wereldbeeld van de meerderheid van de wereldbevolking, bevinden ze zich in een bevoorrechte positie om enkele van de grootste conflicten aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd. Door een meer integrale kijk aan te nemen, kunnen de grote religies fungeren als facilitators van menselijke ontwikkeling: van magisch tot mythisch tot rationeel tot pluralistisch tot integraal – en tot een mondiale samenleving die alle levensfasen eert en omvat.

Andere Ken Wilber-presentaties op YouTube, waaronder:

Verhoogd bewustzijn – verminderd lijden
Verlichting zoeken
Liefde totdat het pijn doet
Liefde, Licht en leegte

http://www.kenwilber.com/home/landing/index.html

Integrale Theorie

Ken Wilber’s AQAL, uitgesproken als “ah-qwul”, is het basisraamwerk van Integrale Theorie. Het suggereert dat alle menselijke kennis en ervaring in een raster van vier kwadranten kan worden geplaatst, langs de assen van “binnen-buiten” en “individueel-collectief”. Volgens Wilber is het een van de meest omvattende benaderingen van de werkelijkheid, een metatheorie die probeert te verklaren hoe academische disciplines en elke vorm van kennis en ervaring coherent in elkaar passen.

Vier kwadranten: “een voorgestelde architectuur van de Kosmos”

AQAL is gebaseerd op vier fundamentele concepten en een rustcategorie: vier kwadranten, verschillende niveaus en ontwikkelingslijnen, verschillende bewustzijnstoestanden en “types”, onderwerpen die niet in deze vier concepten passen. “Niveaus” zijn de ontwikkelingsstadia, van pre-persoonlijk via persoonlijk tot transpersoonlijk. “Lijnen” zijn ontwikkelingslijnen, de verschillende ontwikkelingsgebieden, die ongelijkmatig kunnen verlopen, met verschillende ontwikkelingsstadia op de verschillende domeinen. “Staten” zijn bewustzijnstoestanden; volgens Wilber kunnen personen een terminale ervaring hebben van een hoger ontwikkelingsstadium. “Typen” is een rust-categorie, voor fenomenen die niet passen in de andere vier concepten. Om een ​​volledig verslag van de Kosmos te maken, meent Wilber dat het elk van deze vijf categorieën moet bevatten. voor Wilber, alleen zo’n account kan nauwkeurig “integraal” worden genoemd. In het essay, “Fragment C: The Ways We Are in This Together”, beschrijft Wilber AQAL als “een voorgestelde architectuur van de Kosmos”.

Het model wordt bekroond met vormloos bewustzijn, ‘het eenvoudige gevoel van zijn’, dat wordt gelijkgesteld met een reeks ‘ultiemen’ uit verschillende oosterse tradities. Dit vormloze bewustzijn overstijgt de fenomenale wereld, die uiteindelijk slechts een schijn is van een transcendentale realiteit. Volgens Wilber beschrijven de AQAL-categorieën – kwadranten, lijnen, niveaus, toestanden en typen – de relatieve waarheid van de twee waarheden-doctrine van het boeddhisme. Volgens Wilber is geen van beide waar in absolute zin: alleen vormloos bewustzijn, “het eenvoudige gevoel van zijn”, bestaat absoluut.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber