HOE coaching ? aanpak en resultaat

Oplossingsgericht coachen

sanne bruijne circle of life

Hoe kan een coach helpen bij je ervaringen? Ik doe dat door samen te onderzoeken wat je precies ervaart. We gaan je ervaringen, waarnemingen en jouw beleving ervan gebruiken om jezelf (weer) in beweging te brengen of verder te ontwikkelen. Mijn coach aanpak is dus oplossingsgericht: We kijken door de lens van vandaag naar de mogelijkheden van morgen. Én zetten de stappen om die mogelijkheden te ontwikkelen en te realiseren.

Coachen door meta-vaardigheden: Leren van ervaringen

Om die stappen te zetten heb je bepaalde vaardigheden nodig, die ik meta-vaardigheden ben gaan noemen. Daarmee bedoel ik dat je aandacht geeft aan dat deel van jezelf dat je in staat stelt om te leren van ervaringen. Het lijkt vaak logisch dat je leert van alle ervaringen die het leven je biedt. Toch is dat niet zo. We hebben immers allemaal onze blinde vlekken en allergieën. Leren van wat je niet ziet of afwijst, is meestal onmogelijk. Hoe jij dus met je ervaringen omgaat is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsproces van jezelf, maar ook van je relatie of je team.

Met aandacht voor jouw eigen proces én voor het relationele proces met de ander(en) in je omgeving kun je steeds vaardiger omgaan met wat om je afkomt en ontstaat er een meer vloeiende interactie tussen jezelf en je directe omgeving. Je gaat flexibeler en krachtiger om met moeilijke omstandigheden, nieuwe mogelijkheden en onbekende situaties.

Een van de meest in het oog springende resultaten van mijn aanpak is dat je daardoor je (beroep) specifieke vaardigheden veel beter kunt gaan gebruiken. Thuis, op je werk en in alle omstandigheden die het leven je biedt.