Arnold Mindell – Deep Democracy

Deep Democracy is een natuurlijk proces dat plaatsvindt in alle processen van gemeenschapsopbouw, maar vaak onopgemerkt of ongebruikt blijft. Net zoals de conventionele democratie ernaar streeft om alle individuen die bij het politieke proces betrokken zijn te betrekken, gaat Deep Democracy een stap verder in het streven naar een dieper niveau van dialoog en inclusiviteit die ruimte maakt voor alle mensen (met het individuele recht om te stemmen) en voor alle verschillende en concurrerende opvattingen, spanningen, gevoelens en communicatiestijlen – op een manier die het bewustzijn van relatieve rang, macht en privileges ondersteunt, en het potentieel van deze krachten om andere opvattingen, individuen en groepen te marginaliseren.

Ontwikkelen van bewustzijn van en waardering voor alle ervaringsniveaus

Mindell bedacht de term Deep Democracy om het belang te beschrijven van het ontwikkelen van bewustzijn van en waardering voor alle ervaringsniveaus. Deep Democracy formuleert kwantummechanica verder in termen van de relatie tussen de waarnemer, de gebeurtenis en de observatiemethode. Het is een radicaal nieuwe manier om over de werkelijkheid na te denken, en werpt een nieuw licht op de relatieve waarde van wetenschappelijke en filosofische benaderingen die proberen de werkelijkheid te verklaren door zich te concentreren op eendimensionale aspecten, maar tekortschieten om de verschijnselen van alle dimensies aan te pakken.

drie verschillende bewustzijnsniveaus:

Mindell formuleert het observatieproces op drie verschillende bewustzijnsniveaus: de meetbare, objectieve en gemakkelijk uit te drukken aspecten van onze ervaring; de niet-meetbare, subjectieve en uitdrukbare aspecten; en de diepste, onuitsprekelijke. Deep Democracy erkent het gelijke belang van consensus-realiteitskwesties en zorgen (meetbare objectieve beschrijvingen van problemen en mensen), dromenlandfiguren (rollen, spoken, richtingen) en essentie-ervaringen (common ground) die iedereen verbindt. Het laat zien hoe we het universum vollediger kunnen ervaren door alle verschillende aspecten van ons bewustzijn in gelijke mate te waarderen.

bron: http://www.deepdemocracyinstitute.org/deep-democracy-explained.html

Arnold Mindell speaks about Worldwork, London 2008
Part 2: Deep Democracy and Worldwork


also see  http://www.worldwork.org/