Sri Aurobindo – Evolutionaire filosofie

http://www.auroville.org/

Een door Auroville geproduceerde video over de visie en het werk van Sri Aurobindo en de Moeder, volledig gemaakt met behulp van computer motion graphics. Het presenteert de evolutionaire crisis, de twee ontkenningen en de synthese van Bewustzijn en Kracht. Voor degenen die al iets weten over Sri Aurobindo en de Moeder, biedt de video een eigentijdse manier om hun leringen te presenteren. Voor de nieuwe generatie die deze twee visionairs misschien niet kent, maakt de verhalende stijl van de video met universele symbolen hun visie en wereldbeeld gemakkelijk toegankelijk

Sri Aurobindo

Sri Aurobindo (geboren als Aurobindo Ghose, 15 augustus 1872 – 5 december 1950) was een Indiase nationalist, vrijheidsstrijder, filosoof, yogi, goeroe en dichter. Hij sloot zich aan bij de Indiase beweging voor bevrijding van de Britse overheersing en werd een tijdlang een van de belangrijkste leiders, voordat hij zijn eigen visie op menselijke vooruitgang en spirituele evolutie ontwikkelde. Sri Aurobindo synthetiseerde oosterse en westerse filosofie, religie, literatuur en psychologie in geschriften. Aurobindo was de eerste Indiër die een groot literair corpus in het Engels creëerde. Zijn werken omvatten filosofie; poëzie; vertalingen van en commentaren op de Veda’s, Upanishads en de Gita; Toneelstukken; literaire, sociale, politieke en historische kritiek; devotionele werken; spirituele tijdschriften en drie volumes brieven. Zijn belangrijkste filosofische geschriften zijn The Life Divine en The Synthesis of Yoga,

Sri Aurobindo -

 Evolutionaire Filosofie

Sri Aurobindo stelt dat de mensheid niet de laatste trede in de evolutionaire schaal is, maar spiritueel voorbij haar huidige beperkingen kan evolueren naar een staat van spiritueel en supramentaal bestaan. Dit evolutionaire bestaan ​​noemde hij een “Goddelijk leven op aarde”, gekenmerkt door een vergeestelijkte, supramentale, op waarheidsbewustzijn gerichte mensheid.

Proces Van Creatie En Evolutie

Hij spreekt over twee centrale bewegingen in het scheppingsproces: een  involutie  van bewustzijn vanuit een oorspronkelijke alomtegenwoordige Werkelijkheid, die een universum van vormen manifesteert, inclusief materie; en een  evolutie  van die materiële vormen in de schepping opwaarts in de richting van leven, verstand en geest, opnieuw verbindend met hun spirituele bron. Het is ook een proces van evolutie.

Involutie

Het proces waardoor de Energie van de schepping voortkwam uit een tijdloze, ruimteloze, onuitsprekelijke, onveranderlijke Werkelijkheid, verwijst Sri Aurobindo naar de Involutie. In dat proces breidde de Werkelijkheid zich uit tot Zijn/Bestaan ​​(Sat), Bewustzijn, dat een Kracht opwekte – (Chit); en Gelukzaligheid (Ananda) – zelfgenot in het bestaan ​​en bewust zijn. Door de actie van een vierde dimensie, Supermind (dwz Waarheidsbewustzijn), werd de Kracht (Chit) van Sat-Chit-Ananda verdeeld in Kennis en Wil, en vormde zich uiteindelijk als een onzichtbare Energie die de bron van creatie zou worden. Door zijn eigen opzettelijke zelfabsorptie van bewustzijn, zou het universum beginnen als een onbewust materieel bestaan ​​vanuit die energie.

Evolutie

Het proces van bestaan ​​dat uit het Onbewuste voortkomt, wordt evolutie genoemd. Aanvankelijk komt het geleidelijk naar voren in de stadia van materie, leven en geest. Eerst evolueert materie van eenvoudige naar complexe vormen, dan ontstaat leven in materie en evolueert het van eenvoudige naar complexe vormen, ten slotte komt de geest naar voren in het leven en evolueert van rudimentaire naar hogere vormen van denken en redeneren. Terwijl elk nieuw principe naar voren komt, blijven de vorige stadia bestaan, maar worden ze geïntegreerd in het hogere principe. De mensheid vertegenwoordigt het ontwikkelingsstadium van de geest in complexe materiële levensvormen. De hogere ontwikkeling van de geest in de massa van de mensheid is nog geen veilig bezit. Rede en intellect domineren nog steeds niet het leven van de meeste mensen; in plaats daarvan heeft de geest de neiging om te worden gericht op de doeleinden van het levensprincipe, dat is gericht op zelfbehoud, zelfbevestiging, en bevrediging van persoonlijke behoeften en verlangens. Maar evolutie houdt niet op met de vestiging van rede en intellect; voorbij de geest zijn hogere niveaus van een spiritueel en supramentaal bewustzijn dat in de natuur van de dingen ook naar voren moet komen. Deze hogere evolutie wordt beschreven als een duale beweging; naar binnen, weg van het oppervlaktebewustzijn en de diepte in, culminerend in de realisatie van het psychische wezen (de persoonlijke evoluerende ziel); en dan opwaarts naar hogere niveaus van spirituele geest, hogere geest, verlichte geest, intuïtieve geest, en weg van het oppervlaktebewustzijn en de diepte in, culminerend in de realisatie van het psychische wezen (de persoonlijke evoluerende ziel); en dan opwaarts naar hogere niveaus van spirituele geest, hogere geest, verlichte geest, intuïtieve geest, en weg van het oppervlaktebewustzijn en de diepte in, culminerend in de realisatie van het psychische wezen (de persoonlijke evoluerende ziel); en dan opwaarts naar hogere niveaus van spirituele geest, hogere geest, verlichte geest, intuïtieve geest, en Overmind ), culminerend in de laatste fase van supramentalisering . Terwijl deze hogere niveaus van bewustzijn bij bepaalde individuen zijn bereikt, moeten ze uiteindelijk universeler naar voren komen als algemene stadia in de evolutie. Wanneer ze tevoorschijn komen, zal er de belichaming komen van een nieuwe soort op aarde die opnieuw in bewustzijn verenigd zal zijn met Sachchidananda.

Drievoudige Transformatie Van Het Individu

Sri Aurobindo’s betoogt dat de mens wordt geboren als een onwetend, verdeeld, in conflict zijnd wezen; een product van het oorspronkelijke onwetendheid (dwz bewusteloosheid), inherent aan de Materie waaruit hij is geëvolueerd. Als gevolg daarvan kent hij de aard van de Werkelijkheid niet, met inbegrip van de bron en het doel ervan; zijn eigen natuur, inclusief de delen en integratie van zijn wezen; welk doel hij dient en wat onder andere zijn individuele en spirituele potentieel is. Bovendien ervaart de mens het leven door verdeeldheid en conflict, inclusief zijn relatie met anderen, en zijn verdeelde kijk op geest en leven. Om deze beperkingen te overwinnen, moet de mens beginnen aan een proces van zelfontdekking waarin hij zijn goddelijke natuur blootlegt. Daartoe onderneemt hij een proces van drie stappen, dat hij de Drievoudige Transformatie noemt. (1) psychische transformatie — De eerste van de drie fasen is een beweging binnenin, weg van de oppervlakte van het leven, naar de diepten, die culmineert in de ontdekking van zijn psychische wezen (de evoluerende ziel). Vanuit die ervaring ziet hij de eenheid en eenheid van de schepping en de harmonie van alle tegenstellingen die in het leven worden ervaren. (2) Spirituele transformatie – Als gevolg van het aanbrengen van de psychische verandering, breidt zijn geest zich uit en ervaart hij kennis niet door het harde karnen van gedachten, maar door licht, intuïtie en openbaring van kennis, met als hoogtepunt zijn supramentale waarneming. Licht komt van de hoogten binnen en begint verschillende delen van zijn wezen te transmuteren. (3) Supramentale transformatie — Nadat hij de psychische en spirituele verandering heeft aangebracht, brengt hij de supramentale en meest radicale verandering aan. Het is in feite een complete transformatie van de geest, het hart, de emoties en het fysieke lichaam. De meeste van zijn boeken en publicaties zijn gratis te downloaden op:  http://www.demoeder.nl/.. en https://auroville.org/contents/3533

Zie voor volledige referentie:  http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Aurobindo  Wikipedia, de vrije encyclopedie Sri Aurobindo’s naaste spirituele medewerker, Mirra Richard (geb. Alfassa), werd bekend als De Moeder, simpelweg omdat Sri Aurobindo begon noem haar bij deze naam. Op de vraag waarom hij haar de Moeder noemde, schreef Sri Aurobindo een essay genaamd De Moeder om licht te werpen op de persoon van Mirra.