Peter Russell – Het primaat van bewustzijn

Mind over Matter

Peter Russell stelt voot dat ‘mind’ meer fundamenteel is dan ‘matter’. Hij verkent het probleem dat de wetenschap heeft met het verklaren van bewustzijn, en argumenteert dat bewustzijn niet gecreëerd wordt door de hersenen maar dat het een inherente kwaliteit is van alle levende wezens.
Verder lezen: http://www.peterrussell.com/

Peter Russell is een fellow of the Institute of Noetic Sciences, van The World Business Academy en van The Findhorn Foundation, and een Honorary Member van The Club of Budapest.

Aan Cambridge University (VK) studeerde hij wiskunde en theoretische natuurkunde. Toen hij steeds meer gefascineerd raakte door de mysteries van de menselijke geest, stapte hij over op experimentele psychologie. Door deze interesse na te jagen, reisde hij naar India om meditatie en oosterse filosofie te studeren, en bij zijn terugkeer nam hij de eerste onderzoekspost op die ooit in Groot-Brittannië was aangeboden over de psychologie van meditatie. In de jaren zeventig was hij een van de eersten die seminars over menselijk potentieel introduceerde in het bedrijfsleven, en gedurende twintig jaar leidde hij programma’s voor hoger management op het gebied van creativiteit, stressmanagement, persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling.