Outplacement – de tussenruimte

De Tussenruimte biedt een geheel nieuwe vorm van outplacement aan, die ondernemerschap en initiatief stimuleert en self-placement is gaan heten.  Onder professionele begeleiding en samen met andere deelnemers zet men actieve stappen naar nieuw werk.

We gebruiken een vaste locatie als uitvalsbasis. Dit wordt een concrete plaats waar mensen in een gelijkaardige tussensituatie individueel, én samen met anderen, hun mogelijkheden verkennen en bewust gaan kiezen voor de volgende werkfase in hun leven. Zo wordt de ‘Tussenruimte’ is op die manier ook letterlijk dan ook een ontmoetingsplaats voor mensen in de transitie van werk naar werk. De Tussenruimte is een substantieel andere methode dan andere, meer reguliere collectieve outplacement initiatieven.

Self-placement

Persoonlijke inzet

Outplacementbegeleiding heeft een positief effect op het vinden van nieuw werk, maar voor een aantal deelnemers is het een te rigide systeem. De Tussenruimte wil voor deze deelnemers een even professioneel, maar concreter alternatief bieden. Gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat iedereen in staat is zijn eigen lot in handen te nemen, zeker in tijden van crisis, en dat persoonlijke creativiteit in elk van ons aanwezig is en alleen ‘ontdekt’ dient te worden om te kunnen bloeien. In deze nieuwe vorm van ‘outplacement’ staat de deelnemer geheel centraal.

Self-placement

De deelnemers van de Tussenruimte zijn zelf ontwerper van hun eigen pad en wij zullen ze daar op alle nodige en mogelijke manieren in bijstaan.  Onze ervaring is dat dan heel vaak verrassende mogelijkheden ontstaan, en dat deze, voor velen, moeilijke levensfase misschien wel eens één van de meest betekenisvolle zou kunnen worden. De Tussenruimte is zo meer een actieve vorm of ‘selfplacement’  en heeft minder het traditionele vaak passieve karakter van ‘outplacement’.

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt gewerkt met één of meerdere begeleiders.

Meer informatie over de Tussenruimte kunt u hier aanvragen.