Outplacement – de tussenruimte

De Tussenruimte biedt een geheel nieuwe vorm van outplacement aan, die ondernemerschap en initiatief stimuleert en self-placement is gaan heten.  Onder professionele begeleiding en samen met andere deelnemers zet men actieve stappen naar nieuw werk. De Tussenruimte gebruikt een leegstaand pand als uitvalsbasis. Een concrete plaats waar mensen in een gelijkaardige tussensituatie individueel, én samen met anderen, mogelijkheden verkennen en bewust kiezen voor de volgende werkfase in hun leven. De Tussenruimte is op die manier dan ook een ontmoetingsplaats voor mensen in de transitie van werk naar werk en substantieel anders dan andere outplacementinitiatieven.

Self-placementOutplacementbegeleiding heeft een positief effect op het vinden van nieuw werk, maar voor een aantal deelnemers is het een te rigide systeem. De Tussenruimte wil voor deze deelnemers een even professioneel, maar concreter alternatief bieden. Gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat iedereen in staat is zijn eigen lot in handen te nemen, zeker in tijden van crisis, en dat persoonlijke creativiteit in elk van ons aanwezig is en alleen ‘ontdekt’ dient te worden om te kunnen bloeien. In deze nieuwe vorm van ‘outplacement’ staat de deelnemer geheel centraal. De deelnemers van de Tussenruimte zijn zelf ontwerper van hun eigen pad en wij zullen ze daar op alle nodige en mogelijke manieren in bijstaan.  Onze ervaring is dat dan heel vaak verrassende mogelijkheden ontstaan, en dat deze, voor velen, moeilijke levensfase misschien wel eens één van de meest betekenisvolle zou kunnen worden. De Tussenruimte is zo meer een actieve vorm of ‘selfplacement’  en heeft minder het traditionele vaak passieve karakter van ‘outplacement’.

De Tussenruimte is een initiatief van new shoes today, waarbij ik partner ben. Binnen de Tussenruimte geef ik zowel individuele als groepsbegeleiding.

Mensen en groepen in beweging brengen is de specialiteit van new shoes today.  Daar worden waar nuttig nieuwe processen voor bedacht. Zo ook voor outplacement, een methodiek die enkele tientallen jaren geleden is ontstaan, en die de partners in de Tussenruimte  hebben aangepast aan actuelere, efficiëntere en meer dynamische processen.  New shoes today is actief op vele terreinen van de samenleving en business en is betrokken bij organisatieverandering enerzijds en bij het begeleiden van personen (individuen in hun persoonlijke ontwikkeling, managers in hun professionele ontwikkeling) anderzijds.

Meer informatie over de Tussenruimte kunt u hier aanvragen.