Transformeren van belemmering naar drijvende kracht

One Life Two Realities is een driedaags intensive waar je in een kleine groep aan het werk gaat met jezelf en je kracht. Je richt je op bestaande patronen die als belemmerend worden ervaren. Ons gedrag wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door patronen die ontstaan uit de ervaringen die we opdoen in ons leven. Die patronen maken ons tot wie we zijn en brengen ons tot waar we zijn. Maar ze vormen vaak ook precies onze belemmeringen. Muren waar we steeds weer tegenaan lopen. Gedrag of problemen die steeds weer terugkeren. Valkuilen waar we in blijven lopen.

coaching: Transformeren van belemmering naar drijvende kracht

Dit gebeurt uiteraard niet enkel privé, in ons werk gebeurt dat dan ook. We ontwikkelen immers allerlei beroepsspecifieke vaardigheden, maar lopen ook tegen de grenzen van onze ontwikkeling aan. We worden dan afgeremd door onze eigen overtuigingen, waarheden en allergieën. We laten onze eigen patronen nu eenmaal niet thuis als we naar ons werk gaan.

Van welke resultaten mag je uitgaan ?

In het driedaagse groepswerk “One Life Two Realities” leer je:

  • je overtuigingen en patronen te herkennen en te kantelen naar het vermogen om vanuit eigen kracht flexibel te reageren op elke gebeurtenis;
  • je professionele vaardigheden effectiever te gebruiken in de omgang met collega´s en klanten;
  • krachtig te reageren op nieuwe kansen en uitdagingen;
  • in vrijheid en vanuit je eigen kracht te reageren op situaties die je in het verleden moeilijk vond.

Voor wie is dit groepwerk bedoeld ?

Voor iedereen:

  • die als leidinggevende of medewerker terugkerende en belemmerende patronen ervaart;
  • die regelmatig tegen dezelfde problemen of vervelende situaties aanloopt en dat wil doorbreken;
  • die vanuit verbinding met zichzelf en anderen wil werken;
    die meer voldoening uit het werk wil halen en anderen in staat wil stellen dat ook te doen;
  • die kansen wil zien en benutten.

Als je meer wilt weten over dit seminar, of je een (vrijblijvende) optie wilt nemen kun je je hier registreren.