Werk met je communicatiestijl

“Connecting is never about me. It’s about the person with whom I’m communicating. Similarly, when you are trying to connect with people, it’s not about you—it’s about them. If you want to connect with others, you have to get over yourself. You have to
change the focus from inward to outward, off of yourself and onto others.” 1)Communicatietraining

We hebben allemaal ons op een bepaalde manier ten opzichte van anderen leren gedragen, en dus communiceren we allemaal met anderen op een geheel eigen wijze. We hebben ieder onze eigen communicatiestijl.

Drie korte trainingen

In drie korte trainingen leren deelnemers hun eigen manier van communiceren af te stemmen op de communicatie van hun gesprekspartner waardoor voor beiden een fijnere ontmoeting ontstaat, en weten ze deze vaardigheden ook toe te passen in complexere situaties met meerdere personen.

  • In de basis-sessie krijgen deelnemers inzicht op het leren herkennen van de eigen communicatiestijl en hoe die verbonden is met de persoonlijkheid, en gedrag. Hoe kom je over op je gesprekspartners en kan je je eigen communicatie valkuilen vermijden? Wat is jouw voorkeursstijl van communiceren?
  • In de vervolg-sessie leren deelnemers een inschatting te maken van de communicatiestijl van hun gesprekspartner. Hoe stem je jouw communicatie af op de stijl van de ander?
  • Bij de derde sessie gaat het om de dynamiek van communiceren. Deelnemers kijken naar hun eigen rol èn die van anderen in meer complexe werksituaties, zoals vergaderingen die niet lopen, binding met de klant die versterkt moet worden of van werknemers die worstelen met de groei of krimp van het bedrijf. Krijg ik mijn punt nog wel over de bühne als ik mijn communicatiestijl aanpas? Wordt er (nog) wel naar mij geluisterd?

De training is bestemd voor organisaties, bedrijven en individuen. Desgewenst kunnen zij in-company gegeven worden. De trainingen duren ieder 2,5 uur. Kosten voor zowel de basis- als voor de vervolgtrainingen: € 150 per deelnemer. De trainingen kunnen ook ieder op zich worden gevolgd. De trainingen gaan door bij minimaal 10 deelnemers daar er individueel als ook met elkaar wordt gewerkt.

Meer informatie en inschrijven:

contact opnemenGini Manting, LIGNA, www.ligna.nu
Sanne Bruijne, i-Essence, www.sannebruijne.com

)1 uit: Everyone Communicates, Few Connect: What the Most Effective People Do Differently, John C. Maxwell, Thomas Nelson Inc., 2010