Coaching test – Big Five persoonlijkheidstest

Belangrijkste model

big five voorbeeld rapportage
big five voorbeeld rapportage

De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort.

The Big Five is een theoretisch neutraal model, gebaseerd op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In dit model worden individuele verschillen gegroepeerd in vijf onafhankelijke factoren, te weten extraversie, altruïsme (vriendelijkheid), openheid (voor nieuwe dingen), consciëntieusheid (ordelijkheid) en neuroticisme (emotionele instabiliteit).

Inzichtelijk model

Hierboven zijn de vijf hoofdkaraktertrekken en hun tegenpolen in de volgorde van de letters van het vaak gebruikte acroniem OCEAN weergegeven. Iedere factor/karaktertrek heeft zijn tegenpool. Zo staat bijvoorbeeld “extraversie” tegenover “introversie”. Een belangrijk kenmerk van Big Five is dat de scores op de karaktertrekken normaal verdeeld zijn. Dat wil zeggen dat je volgens de test niet per se óf extravert óf introvert bent. Je kunt ook iets er tussenin zijn. In de weergave van het testresultaat loopt de schaalverdeling van 100% tot -100%.

De persoonlijheidstest is het meest gebruikte meetinstrument voor de Big Five theorie. Gemeten worden niet alleen de genoemde vijf hoofdpersoonlijkheidskenmerken of factoren, maar per factor eveneens een zestal ondergeschikte persoonlijkheidstrekken of facetten. De onderliggende vragenlijst is één van de meest onderzochte tests ter wereld en heeft de reputatie van goed onderbouwde, brede en complete Big Five-vragenlijst.