Arnold Mindell – Process Oriented Psychology

Process Oriented Psychology (Process work, Proces Werk)

Deze video, die Amy Mindell in 4 delen voor you-tube maakte, is gemaakt in 1988 toen Amy en Arny waren uitgenodigd als ‘residente leraren’  op Esalen Institute in Big Sur, California. In deze introductie video,  geeft Arny een informele maar volledige en interactieve beschrijving van de ontwikkeling door hem van proces werk. De 4 delen bestaan theorie, casus voorbeelden,  inner and dyade  experientiële oefeningen. Ondanks dat de film in de jaren 80 is gemaakt zijn de lessen ook vandaag nog altijd relevant..

Deel 1: Introductie van Proces Werk

Intro by Arnold Mindell, Esalen 1988

In deel 1 van deze introductie van Process Oriented Psychology, spreekt Arny over zijn achtergrond in de natuurwetenschappen en jungiaanse psychology. Hij spreekt over het droomlichaam en benadrukt hoe belangrijk het is om psychologie samen te laten komen met beweging, famillie, politiek en groepswerk. Hij benadrukt ook hoe de essentie van proces werk dwars door alle culturen heen gaat, en de verschillende toepassingen alsmede hoe het helende/medische model ervan betekenisvolle lichaamservaringen en symptomen integreert.

Deel 2:  innerlijk werk, Dromen, Heelheid en Coma werk

In deel 2, leidt Arny iedereen door een ‘inner work’ oefening vanuit een lichamelijk symptoom naar de connectie naar dromen. Hij spreekt over de Cartesiaanse splijting tussen dromen enerzijds en het lichaam aanderszijds. Hij legt uit waarom hij gebruikt maakt van informatie denken. Hij geeft een voorbeeld van zijn werk met een jong meisje met beenmerg kanker , en vraagt “wat is heling” en spreekt over zijn coma werk.

Deel 3:  sensory grounded channels, heelheid, feedback

In deel 3 bespreekt Arny het ontwikkelen van vaardigheden in de vele zintuigeljke kanalen, en waarom wij zo veel van deze kanalen hebben. Hij vraagt vervolgens: Wat is proces ? Hij onderzoekt teleologie en programering versus volgen. Geeft een voorbeeld van een van zijn eigen dromen uit zijn kindertijd, bespreekt positieve en negatieve feedback en hoe interventies het best kunnen waargenomen in de expressies (gedragingen) die mensen laten zien.

Deel 4:  the edge, primaire en secundaire processen, symptomen

In deel 4 raadt Arny een droomwerk dyade aan om waar te nemen wat voor droomwerk ‘de client’ aanbeveelt. Hij bespreekt het concept van ’the edge’ (de grens) en leidt iedereen door een verkenning van de eigen grenzen. Hij bespreekt begrippen als primaire en secundaire processen en hoe symptomen zich laten zien bij grenswerk, en het belang om het hele proces te volgen. Hij beantwoordt de vraag “wat te doen als je je dromen niet herinnert”?