Fritjof Capra – Systeem denken

Een lezing gegeven op Schumacher College (VK), Dartington op 7 mei 2014.

Systeem denken en ecologie

De grote uitdaging van onze tijd is om duurzame gemeenschappen op te bouwen en te koesteren, die zodanig zijn ontworpen dat hun manier van leven, fysieke structuren en technologieën het inherente vermogen van de natuur om het leven in stand te houden niet in de weg staan. Om dit te doen, is een nieuw ecologisch begrip van het leven nodig, evenals een nieuw soort ‘systemisch’ denken.

Systemische begrip van het leven

In deze lezing beschrijft Fritjof Capra dat een dergelijk nieuw begrip van het leven in termen van complexiteit, netwerken en organisatiepatronen recentelijk is ontstaan ​​in de voorhoede van de wetenschap. Hij zal in het bijzonder de nadruk leggen op de nieuwe opvatting van de aard van geest en bewustzijn, die een van de meest radicale filosofische implicaties is van het systemische begrip van het leven; en de urgentie van dit nieuwe begrip voor het omgaan met onze wereldwijde ecologische crisis en het beschermen van de voortzetting en bloei van het leven op aarde.

Fritjof Capra sprak als onderdeel van zijn korte cursus aan het Schumacher College.

Ga voor meer informatie naar http://www.schumachercollege.org.uk

Fritjof Capra

Fritjof Capra (Wenen1 februari 1939) is een Oostenrijks-Amerikaans natuurkundige en schrijver van internationale bestsellers als The Tao of Physics (1975, in het Nederlands vertaald als De Tao van Fysica) en The Turning Point (1982).

Capra promoveerde in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Wenen in 1966. Hij heeft onderzoek gedaan op het gebied van de deeltjesfysica en systeemtheorie en heeft populair-wetenschappelijke boeken geschreven over de implicaties van het natuurkundig onderzoek, zoals De Tao van Fysica, dat als ondertitel heeft Een verkenning van de parallellen tussen de moderne natuurkunde en het oosterse mysticismeDe Tao van Fysica beweert dat fysica en metafysicabeide onvermijdelijk tot dezelfde kennis leiden. Capra spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans en Italiaans.

boeken en films

Na een reis door Duitsland begin jaren tachtig schreef Capra het boek Groene Politiek (1984), samen met de ecofeministe Charlene Spretnak. Verder leverde Capra een aandeel in het scenario voor de film Mindwalk (1990), met Liv UllmanSam Waterston en John Heard. Deze film was een vrije bewerking van zijn boek The Turning Point (Het keerpunt). In 1991 schreef Capra het boek Belonging to the Universe, samen met David Steindl-Rast, een Benedictijner monnik, die wel de huidige Thomas Merton genoemd wordt. Dit boek, dat gebaseerd is op Thomas Kuhns The Structure of Scientific Revolutions, verkent de parallellen tussen het denken volgens nieuwe paradigma’s in de wetenschap en godsdienst; volgens de auteurs levert dit bij elkaar een opmerkelijk samenhangende visie op het universum op.

Capra wil dat de westerse samenleving de conventionele lineaire manier van denken en de mechanistische visie van Descartes afzweert. Capra levert kritiek op de reductionistische Cartesiaanse visie dat alles in delen kan worden bestudeerd om het geheel te begrijpen, en moedigt zijn lezers aan om een holistische kijk aan te nemen.

Fritjof Capra is mede-oprichter van het Center for Ecoliteracy (“centrum voor ecologische geletterdheid”) in Berkeley, Californië (Verenigde Staten), dat ecologie en systeemdenken wil bevorderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

zie ook:http://www.ecoliteracy.org/

en lees verder over Capra op: https://www.fritjofcapra.net/about/