Arnold Mindell

please visit : http://www.aamindell.net/

Arnold Mindell

Mindell (geboren in 1940), getrouwd met Amy Mindell, is een Amerikaanse natuurkundige, psychotherapeut, schrijver en de oprichter van Process Oriented Psychology. Hij woont in Portland, Oregon. Zijn kinderen, Lara Mindell en Robin Mindell, wonen in Zwitserland en werken beiden als psychotherapeut. Arnold Mindell heeft 19 boeken geschreven die in 20 talen zijn gepubliceerd.
Na zijn afstuderen met een masterdiploma van MIT in Cambridge, Massachusetts, ging Mindell naar Zürich, Zwitserland om zijn studie natuurkunde voort te zetten.

Jung en analyse

Terwijl hij in Zürich was, werd Mindell zich bewust van het werk van psychiater C.G. Jung en verlegde hij zijn nadruk om analytische psychologie te studeren aan het C.G. Jung Instituut, waar hij afstudeerde als Jungiaanse analist. Het was ook in het C.G. Jung Instituut, waar hij Dr. Marie-Louise von Franz ontmoette, die in die tijd werkte aan de relatie tussen psyche en materie. Zich realiserend dat lichaamservaring nog niet geïntegreerd was met droomwerk, raakte Mindell gefascineerd door verbanden tussen lichaamservaring, met name fysieke symptomen, en hoe deze worden weerspiegeld in dromen. In 1972 promoveerde hij aan het Union Institute op zijn werk over synchroniciteit. In 1977 werd hij een Jungiaanse opleidingsanalist. Mindell publiceerde zijn onderzoek in zijn eerste boek, Dreambody: The Body’s Role in Revealing the Self in 1982. Zijn bevindingen brachten Mindell ertoe te onderzoeken hoe de dromende geest onbewuste of “dubbele signalen” in ons produceert terwijl we in relatie staan ​​met anderen. Hij ontdekte dat het brengen van die signalen van de achtergrond naar de voorgrond de interpersoonlijke communicatie gemakkelijker maakte.

Proceswerk

Vanwege zijn focus op het volgen van signalen en processen, begon Mindell dit werk ‘procesgerichte psychologie’ te noemen. Zijn interesse in relaties evolueerde naar de studie van conflicten in grote groepen. Hij ontdekte dat de droomprocessen die hij op individueel en dyadisch relatieniveau had geïdentificeerd, ook behulpzaam waren bij het oplossen van problemen in grote, sociaal diverse groepen mensen. In groepen werd het proces niet alleen gedragen door individuen, maar door ‘rollen’ die door elk individu in de groep konden worden vervuld. ‘Spookrollen’ waren rollen die geïmpliceerd werden door het gedrag van de groep, maar waarmee geen enkel individu zich zou identificeren.

Na een reeks boeken over deze ontdekkingen te hebben geschreven, raakte Arnold Mindell opnieuw geïnteresseerd in natuurkunde en ging hij terug naar de studie van kleine, subtiele signalen die gewoonlijk worden genegeerd in meer klassieke psychologische benaderingen. Samen met zijn partner en vrouw Amy Mindell begon Mindell nieuwe methoden te verkennen om te werken met mensen die opgesloten zaten in comateuze, vegetatieve en bijna-doodtoestanden van bewustzijn. Onlangs heeft zijn interesse in kwantumfysica hem ertoe aangezet om de onderlinge verbanden tussen psychologie en theoretische natuurkunde te onderzoeken en nieuwe manieren te vinden om met subtiele bewustzijnstoestanden te werken. Hij gebruikt nu veld-, golf- en vectorconcepten om preverbale, pre-droomachtige bewustzijnstoestanden te begrijpen. Mindell is actief betrokken bij een grote internationale leergemeenschap die proceswerk onderzoekt, bestudeert en onderwijst. Hij werkt met individuen, groepen en steden om elkaar te begrijpen en hun problemen te verwerken. Arnold Mindell zegt over zijn eigen motivatie: “Ik ben nog steeds verliefd op het idee van de natuur, en het volgen van de Tao lijkt de angstaanjagende en romantische achtergrond te blijven van alles wat ik doe.”

See also : Process Work on Wikpedia