Relatie-coaching

groepswerk en relatiewerkAllemaal hebben we relaties in ons leven. Met je partner, je kinderen, collega’s op je werk enzovoort. Minder vaak realiseren we ons dat we een relatie hebben met al dat andere leven om ons heen, onze omgeving. Het meest komt die nog tot uiting als we nadenken wat onze relatie is met ons werk. En zelden geven we aandacht aan de relaties die je met jezelf hebt, of met je ideeën en concepten. Relaties gaan dus soms over jou en de wereld, over hoe jij in relatie staat met dat wat buiten jezelf is. En soms gaat het over hoe je in relatie staat met dat wat aan de binnenkant is, hoe je in relatie bent met jouw beleving van jezelf.

Waarden en overtuigingen

Of de relaties die je hebt in je leven voldoening brengen hangt in hoge mate af hoe je ermee omgaat. En hoe je ermee omgaat wordt zoveel bepaald door je overtuigingen en je waarden. Je overtuigingen over hoe en wat een relatie zou moeten inhouden, en de manier waarop die in je leven zou moeten zijn hangt erg af van je eerdere ervaringen met relaties in je leven. Over die ervaringen heb je bepaalde conclusies getrokken en je kijkt vaak door die gekleurde bril. Ook naar de relaties die je nu hebt in je leven.

Oude relatie patronen

Meestal zijn we ons niet bewust van de overtuigingen en patronen die onderliggend zijn aan onze gedachten, gevoel, emoties en gedrag. En omdat ze zo vaak onbewust zijn oefenen ze ongemerkt een grote invloed uit op hoe we ons gedragen in onze relaties, en of we veel of weinig voldoening daaruit beleven. Ongemerkt kunnen oude patronen steeds opnieuw ervoor zorgen dat we in nieuwe relaties tegen dezelfde pijnpunten aan blijven lopen, of dat in een oude relatie een bepaald patroon zich steeds opnieuw zich herhaald. Vaak merken we het pas als we steeds vaker ruzie gaan krijgen, of gestrest door het leven gaan.

In mijn relationele werk geef ik onder meer aandacht aan de volgende aspecten:

  • relatie coaching, samen doen - coachingIdentiteit: Wie ben jij, wie is de ander, en wie/wat zijn jullie samen
  • Waarden: Wat vinden jullie belangrijk in je relatie?
  • Hoe communiceren we? Hoe willen we communiceren?
  • Wat betekent intimiteit?
  • Wat laat zich zien in de relatie?
  • Welke echo’s uit het verleden laten zich horen? Welke oude gevoelens en gedragingen tonen zich?
  • Welk verlangen is er?

Soms werken we in langere sessies van enkele uren, soms werken we in kortere op een volgende sessies. Ook is het mogelijk om met meerderen in een kleine groep te werken.