Coaching vanuit Amsterdam • Utrecht • 't Gooi • Leiden • Arnhem • Velp • Nijmegen

ENGLISH DUTCH

Life Coach – Relatie Coach

Managementrollen

Managementrollen (Quinn) De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van Ichak Adizes. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen en worden geplaatst in een model...

Lees verder

Conflictstijlen

Conflictstijlen Thomas & Kilmann Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om...

Lees verder

Roos van Leary

De Roos van Leary. Gedrag lokt gedrag uit. Timothy Leary heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de patronen van gedragsbeïnvloeding. Hij bracht de neiging van de mens om aanvullend te...

Lees verder

Big five

Big Five De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in...

Lees verder

360 Feedback

360 Feedback Ook bekend onder de namen: Ontwikkelingsscan®, personal branding survey en 360 feedback survey. Dit instrument is drietalig (Nederland-Engels-Duits) en kan daardoor bij internationale teams ingezet worden. De...

Lees verder

Ijkpunten

IJkpuntentest IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw zelfbeeld op het vlak van motieven/behoeftes, capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden. Doel: Inzichtelijk maken waar...

Lees verder

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling  – Loobaanankers Edgar H. Schein heeft in 1980 de basis gelegd voor dit instrument. Daarna heeft hij met een aantal andere onderzoekers deze ankers in verband weten te...

Lees verder

Beroepskeuze

Beroepskeuzetest is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Holland: de Carrieresleutel. Holland heeft een theorie ontwikkeld waarin hij zes verschillende persoonlijkheidskenmerken onderscheidt: het zogenaamde RIASEC of RIASOC-model. Realistisch,...

Lees verder

Werk ervaring

Werk ervaring Hoe ervaar ik mijn werk?  In het rapport van de ‘Work Experience Scan’ worden de scores vergeleken met een referentiegroep. Dit is een grote groep van mensen,...

Lees verder

Vitaliteit test

Vitaliteit is het vermogen om sociale, psychische en emotionele uitdagingen aan te gaan en zelfsturing hieraan te geven ter bevordering van je eigen welbevinden met als resultaat levenskracht! Your...

Lees verder

Top