Coaching vanuit Amsterdam • Utrecht • 't Gooi • Leiden • Arnhem • Velp • Nijmegen

ENGLISH DUTCH

Life Coach – Relatie Coach

Managementrollen

Managementrollen (Quinn) De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van Ichak Adizes. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen en worden geplaatst in een model...

Lees verder

Conflictstijlen

Conflictstijlen Thomas & Kilmann Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om...

Lees verder

Ijkpunten

IJkpuntentest IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw zelfbeeld op het vlak van motieven/behoeftes, capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden. Doel: Inzichtelijk maken waar...

Lees verder

Beroepskeuze

Beroepskeuzetest is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Holland: de Carrieresleutel. Holland heeft een theorie ontwikkeld waarin hij zes verschillende persoonlijkheidskenmerken onderscheidt: het zogenaamde RIASEC of RIASOC-model. Realistisch,...

Lees verder

Top