Coaching vanuit Amsterdam • Utrecht • 't Gooi • Leiden • Arnhem • Velp • Nijmegen

ENGLISH DUTCH

Life Coach – Relatie Coach

Managementrollen

Managementrollen (Quinn)

De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van Ichak Adizes. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen en worden geplaatst in een model waarin de volgende dimensies zijn verwerkt:

interne beheersbaarheid externe positionering
stabiliteit flexibiliteit
mensgericht resultaatgericht
beheersgericht verandergericht

Samen vormen deze dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie. Te weten:

  • De familie/mensgerichte cultuur
  • De adhocratie/verandergerichte cultuur
  • De markt/resultaatgerichte cultuur
  • De hiërarchie/beheersgerichte cultuur

Quinn is van mening dat een sterke manager goed in staat is om alle acht rollen te combineren en ze op het juiste moment kan toepassen afhankelijk van de interne en externe omstandigheden van de organisatie. Hoe beter een manager dit beheerst, des te effectiever zal de manager binnen de organisatie opereren.

Hier kunt u een demo rapportage lezen <lees verder>

Quinn onderscheidt de volgende acht managementrollen:

De Innovator
Creatief, slim, veranderingsgezind en gericht op innovatie.
De innovator anticipeert op veranderingen in de omgeving en stemt de organisatie daarop af. Dit is een op zijn gevoel vertrouwende, risico’s nemende manager met veel durf.

De Bemiddelaar
Politiek handig, gericht op extern verwerven van middelen en op groei.
De bemiddelaar is de netwerker pur sang en de verbindende schakel tussen de interne organisatie en haar omgeving.

De Producent
Taakgericht, initieert acties, gericht op productiviteit en resultaten.
Producenten zijn door hun hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, resultaatgerichtheid, drive en persoonlijke inzet een voorbeeld voor hun medewerkers.

De Bestuurder
Doortastend, directief, biedt structuur en richting.
Bestuurders zijn over het algemeen hardwerkende besluitvaardige no-nonsensfiguren met een visie die veel inzet van hun omgeving verwachten.

De Coördinator
Betrouwbaar, stabiel en zorgt voor continuïteit.
De coördinator houdt de verschillende activiteiten bij elkaar en zorgt er op die manier voor dat de organisatie een eenheid blijft.

De Controleur
Technisch expert, goed en voorbereid.
De controleur weet wat er gaande is op de afdeling. In deze rol is de manager niet de regelaar of organisator, maar de degene die anderen confronteert met gemaakte fouten.

De Stimulator
Procesgericht, stimulerend, gericht op participatie, openheid en discussie.
De stimulator streeft naar participatie en een groot zelfoplossend vermogen van de medewerkers en moet voortdurend tussen de verschillende persoonlijke individuele belangen en bedrijfsbelangen kunnen handelen.

De Mentor
Zorgzaam, medelevend, gericht op inzet, moreel en ontwikkeling van mensen.
De mentor ziet mensen als het middel om het succes van de organisatie te vergroten. Mensen die ontwikkeld kunnen worden door hun vaardigheden stapsgewijs te vergroten.

 

Skills needed:
Categories:
Loopbaan en Carriere, Talent en Vaardigheden

Related projects

Conflictstijlen

Conflictstijlen Thomas & Kilmann Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd...

360 Feedback

360 Feedback Ook bekend onder de namen: Ontwikkelingsscan®, personal branding survey en 360 feedback...

Ijkpunten

IJkpuntentest IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw...

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling  – Loobaanankers Edgar H. Schein heeft in 1980 de basis gelegd voor dit...

Beroepskeuze

Beroepskeuzetest is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Holland: de Carrieresleutel. Holland heeft...

Top