Coaching vanuit Amsterdam • Utrecht • 't Gooi • Leiden • Arnhem • Velp • Nijmegen

ENGLISH DUTCH

Life Coach – Relatie Coach

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling  – Loobaanankers

Edgar H. Schein heeft in 1980 de basis gelegd voor dit instrument. Daarna heeft hij met een aantal andere onderzoekers deze ankers in verband weten te brengen met de verschillende ontwikkelingsfasen van een loopbaan en type organisatie. Loopbaanankers zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden.

De loopbaanankervragenlijst is een laagdrempelig instrument dat goed te gebruiken is door mensen zonder een psychologische achtergrond. Deze vragenlijst wordt voor individuele loopbaantrajecten, persoonlijke ontwikkelplannen en loopbaanworkshops gebruikt. Dit instrument meet vijf verschillende loopbaanankers.

Iedere loopbaananker heeft implicaties voor het binden en boeien in het werk. De rapportage biedt ondersteuning in het gesprek over:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Promotiesysteem
 • Soorterkenning

Hier kunt u een demo rapportage lezen <lees verder>

Dit test instrument meet vijf verschillende loopbaanankers.

Omhoog
Staat voor een sterk opwaarts georiënteerde loopbaanrichting gericht op algemeen management. Het verwerven van meer invloed, macht, controle en verantwoordelijkheden speelt een grote rol.

Veiligheid
Staat voor een grote behoefte aan een veilige baan in een duidelijke organisatie die gekenmerkt wordt door orde, rust en voorspelbaarheid. Men geeft de voorkeur aan een lang en vast dienstverband, erkenning en appreciatie door de werkgever, waarvoor men in ruil een loyale en toegewijde werkhouding biedt.

Vrijheid
Staat voor steeds meer persoonlijke autonomie, ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten. Men heeft een hekel aan gebondenheid, zekerheid en vaste regels. Individuele vrijheid is het uiteindelijke doel.

Balans
Sommige mensen zoeken doelbewust naar een optimaal evenwicht tussen werk, privé-leven en zelfontwikkeling. Een groeiend aantal mensen is uiterst gemotiveerd bezig met een zinvolle loopbaan, maar wil dit wel integreren met een volledige levensstijl.

Uitdaging
Staat voor een grote behoefte aan opwinding, strijd, grenzen verleggen en jezelf uittesten. Tijdens de loopbaan zoekt men naar steeds moeilijkere uitdagingen. Men is erop gericht dichtbij het centrum van actie, avontuur en creativiteit te zijn en men heeft moeite zich los te maken van het werk.
Loopbaanprofielen

Door de afzonderlijke profielscores te combineren ontstaan er loopbaanprofielen. Deze zijn onder te verdelen in:

eenduidige loopbaanprofielen

 • De bevlogen professional
 • De midlife-carrière met zorgtaken
 • De ambitieuze manager
 • De ondernemer

complexe loopbaanprofielen

 • De workaholic
 • De twijfelaar
 • De verscheurde
 • De vermomde individualist

 

Skills needed:
Categories:
Loopbaan en Carriere

Related projects

Managementrollen

Managementrollen (Quinn) De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van...

360 Feedback

360 Feedback Ook bekend onder de namen: Ontwikkelingsscan®, personal branding survey en 360 feedback...

Ijkpunten

IJkpuntentest IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw...

Beroepskeuze

Beroepskeuzetest is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Holland: de Carrieresleutel. Holland heeft...

Top