Coaching vanuit Amsterdam • Utrecht • 't Gooi • Leiden • Arnhem • Velp • Nijmegen

ENGLISH DUTCH

Life Coach – Relatie Coach

Ijkpunten

IJkpuntentest

IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden. Deze test meet uw zelfbeeld op het vlak van motieven/behoeftes, capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden.

Doel: Inzichtelijk maken waar u wel en niet goed in bent en waar u wel en niet geschikt voor bent.

Zo kunt u aflezen of u een dienstverlenende persoon bent, of u geschikt bent voor het zelfstandig ondernemerschap, of u aanleg hebt om leiding te geven, of u liever alle ruimte wilt hebben of precies wil weten wat er van u verwacht wordt, of u zich snel verveelt en dus behoefte heeft aan uitdaging of juist niet, maar behoefte heeft aan veiligheid en een minder hectische werkomgeving.

Hier kunt u een demo rapportage lezen <lees verder>

Dit instrument meet acht verschillende ijkpunten.

Invloed
Sommige mensen ambiëren een algemene management positie. Zij hebben als persoonlijk ijkpunt dat zij het heel prettig vinden om hoog op de organisatieladder te komen, veel verantwoording te dragen, leiding te geven, bij te dragen aan een verdere professionalisering van de organisatie en bij voorkeur een hoog inkomen te genieten.

Ondernemen
Mensen die hier hoog scoren, ontdekken vroeg in hun loopbaan een sterke behoefte om een nieuwe onderneming op te zetten, een nieuw product te ontwikkelen of een nieuw ontwikkeld product op de markt te brengen.

Toewijding
Er zijn mensen die een beroep kiezen vanuit een ideaal gevoel, toekomstbeeld of overtuiging. Zij zijn vooral georiënteerd op de waarden en normen die ze met dat beroep kunnen uitdragen of kunnen waarmaken, en meestal minder op eigen talenten.

Balans
Mensen die ontdekken dat zij er niet voor kiezen om aan één specifiek onderdeel in hun leven (bijvoorbeeld: werk, partner, vriend/vriendin, gezin, hobby’s, ontspanning, vrije tijd, etc.) alle tijd te besteden. Zij willen al deze onderdelen in hun leven integreren. Daarin een balans bereiken. Alles aandacht geven.

Expertise
Specialisten of experts willen vooral hun vaardigheden en talenten op specifieke vakgebieden (financiën, architectuur, kinderverpleegkunde, leerkracht, werktuigbouwkunde, kwaliteitsbewaking etc.) verder ontwikkelen.

Vrijheid
Als je hoog op dit ijkpunt scoort, ontdek je al heel snel dat je weerstand voelt tegen procedures, regeltjes, vaste werktijden en door anderen opgelegde normen en waarden. Je hebt een tamelijk overheersende behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid en wilt dingen graag op je eigen manier regelen en uitvoeren.

Zekerheid
Zij die zekerheid belangrijk vinden organiseren hun loopbaan op basis van gewenste veiligheid en zekerheid. Zij vinden het prettig als toekomstige situaties voorspelbaar zijn en/of vinden het gevoel ergens bij te horen heel belangrijk. Deze mensen laten bij al hun loopbaanbeslissingen hun behoefte aan zekerheid, erbij horen en stabiliteit zwaar meewegen.

Uitdaging
Je kunt je loopbaan definiëren in termen van de uitdaging die daarmee gemoeid is. Wie dit doet ziet succes als een overwinning op anderen, of als het nemen van moeilijke hindernissen, of het oplossen van onoplosbare problemen of het overwinnen van sterke tegenstanders.

Skills needed:
Categories:
Loopbaan en Carriere, Talent en Vaardigheden

Related projects

Managementrollen

Managementrollen (Quinn) De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van...

Conflictstijlen

Conflictstijlen Thomas & Kilmann Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd...

360 Feedback

360 Feedback Ook bekend onder de namen: Ontwikkelingsscan®, personal branding survey en 360 feedback...

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling  – Loobaanankers Edgar H. Schein heeft in 1980 de basis gelegd voor dit...

Beroepskeuze

Beroepskeuzetest is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. John Holland: de Carrieresleutel. Holland heeft...

Top